Privacyverklaring

Privacyverklaring

MZ Goudsmederij (gevestigd te Arenstsburg 42, 3328TB Dordrecht) respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend om het winkelen voor sieraden zo makkelijk en persoonlijk mogelijk te maken. MZ Goudsmederij verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling en / of dienst.

 

Onderstaand vind je nog meer informatie omtrent ons privacybeleid.

Algemeen

In deze privacy statement geven wij meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door MZ Goudsmederij, gevestigd aan de Arenstsburg 42, 3328TB Dordrecht en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63719975.

 

MZ Goudsmederij is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website https://www.mzgoudsmederij.nl en e-mail worden verkregen.

 

Deze privacy statement geldt voor de bezoekers van onze website, onze klanten en relaties, de bezoekers van evenementen en verder alle personen van wie MZ Goudsmederij persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij MZ Goudsmederij.

 

Contactgegevens:

Home

078 300 00 50

marthe@mzgoudsmederij.nl

 

 

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door MZ Goudsmederij worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die je via de website e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect hebt doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden verkregen door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of het gebruik van de website, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.

 

Voorbeelden van persoonsgegevens die je aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van onze website.

 

Het gebruik van jouw gegevens

MZ Goudsmederij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Onze klanten kunnen te allen tijde informatie krijgen omtrent de omvang en het gebruik van de over hen bij ons geregistreerde gegevens. Desgewenst worden gegevens op aanvraag gewijzigd, geblokkeerd of verwijderd. Heb je jezelf aangemeld voor ontvangst van de nieuwsbrief of soortgelijke mailings, dan kan je jezelf hiervoor te allen tijde afmelden, je gegevens worden dan verwijderd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via marthe@mzgoudsmederij.nl

 

Gegevens die wij verwerken

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Betaalgegevens

– Account registratie

– Gegevens om goederen en diensten bij je af te leveren

– MZ Goudsmederij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

MZ Goudsmederij verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MZ Goudsmederij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marthe@mzgoudsmederij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

MZ Goudsmederij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MZ Goudsmederij) tussen zit.

Cookies

De website van MZ Goudsmederij maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische ‘cookies’.  Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

 

MZ Goudsmederij gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. MZ Goudsmederij gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc.  MZ Goudsmederij heeft Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google je volledige IP-adres nooit zal verwerken, maar altijd het laatste octet van je IP-adres maskeert. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden want MZ Goudsmederij heeft geen toestemming aan Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te gebruiken. MZ Goudsmederij maakt voorts geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, Inc. Lees voor meer informatie het privacybeleidvan Google Analytics. Wil je geen Google Analytics cookies accepteren klik dan hier. Je kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van je browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houdt  er rekening mee dat wanneer je bepaalde cookies niet accepteert, je bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

 

SSL-encryptie – Zekerheid bij online kopen

Om jou als klant te beschermen, gebruiken wij veilige coderingstechnologie. Middels SSL (Secure Socket Layer) worden jouw persoonlijke gegevens versleuteld verzonden (voor derden niet zichtbaar). Zo ben je er zeker van, dat jouw gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.

 

Wat betekent SSL-encryptie?

Wanneer je op onze SSL-beveiligde site komt, onderzoekt je browser of onze server het juiste SSL-certificaat bevat. Een SSL digitaal certificaat is een elektronisch dossier dat unieke computers en servers identificeert. De digitale certificaten staan de webbrowser toe om de serverauthenticatie te controleren voordat er een SSL-verbinding tot stand wordt gebracht. Wanneer je computer de gegevens vrij geeft worden deze m.b.v. 128 bits encryptie over het internet naar onze server gezonden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MZ Goudsmederij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marthe@mzgoudsmederij.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

MZ Goudsmederij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Bewaartermijn

MZ Goudsmederij bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

 

Beveiliging

MZ Goudsmederij heeft in de verwerkersovereenkomst met derde partijen technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 

Wijzigingen in het Privacy statement

MZ Goudsmederij  behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. MZ Goudsmederij adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 2 september 2018.

0

TOP

X